Brusilovsky udelenie Dr.h.c._0005

Peter Brusilovsky prispel k rozvoju oblasti programových a in-formačných systémov, špeciálne v doméne metód a techník pre získavanie, spracovanie a prezentáciu informácií pre pod-poru vzdelávania a k výskumu v týchto oblastiach na Sloven-skej technickej univerzite v Bratislave.

Komentáre

Zatiaľ žiadny komentár.

  •  

Informácie o fotke

Výber jazyka

Populárne kľúčové slová

  • 1 photos are tagged with 2007
  • 426 photos are tagged with 2009
  • 6 photos are tagged with Brusilovsky
  • 1 photos are tagged with Digipoint
  • 2 photos are tagged with iit.src
  • 2 photos are tagged with LUS
  • 154 photos are tagged with profiit

Výber jazyka